ELI DERGİLERİ

Değerli Yöneticiler, Öğretmenler ve Veliler

ELI Yayınevinin 32 yıldır Türkiye’deki tek dağıtımcısı İBER Dış Tic. Ltd. Şti. olarak, işbirliğimizin en başından beri sizlere ELI dergilerini sunmaktayız. Hatta bazı öğretmenlerimiz öğrencilikleri sırasında kullandığı dergilere, öğrencilerini abone etmekten çok mutlu olduğunu söylemektedir. Dergilerimize hala birçok okuldan gelen ilgi ve talep karşısında daha çok öğrenciye ulaşmak için e-posta yoluyla da sizleri bilgilendirmek istedik.

ELI DERGİLERİ:

1 .Dergiler İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince ve Rusça olarak 7 ayrı dilde yayınlanır.

2. İlk sayı Ekim, son sayı Haziran olmak üzere toplam 5 sayı olarak eğitim-öğretim yılı içinde tamamlanır.

3. İngilizce, Fransızca ve Ispanyolca 5 ayrı seviye, Almanca 4 seviye, Italyanca 6 seviye, Latince ve Rusca tek seviye olarak çıkar.

4. Kapsamlı okuma (extensive reading), çok sayıda gereçle sürdürülen geniş okuma etkinliğidir. ELI dergileri, konunun ayrıntıları ve anlatım özellikleri üzerinde durmadan ana düşünceyi kavramak amacını güden hızlı okuma tekniğini geliştiren, kapsamlı okuma etkinliği için mükemmel bir gereçtir.

5. ELI dergileri günceldir. Her sene öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda güncel konular işler. İncelemek için; www.elilanguagemagazines.com

6. Yıllık abone fiyatı 100 TL'dir.

NASIL ABONE OLUNUR:

1. İlk seçenek: Okullar belirledikleri seviyeye o seviyedeki tüm öğrencilerini abone yapabilirler. (Örnek: 5 sınıflar arzu ettikleri dildeki derginin A1-A2 seviyesine abone olabilirler). Bu durumda dergilerin her sayısı okula gönderilir. Ekim ayından sonra abone olunmuşsa ilk sayılar abone olduğu ayın sayısı ile birlikte gönderilir. Bu seçenekte, her öğrenci dergi alacağı için okullar dergilerle ilgili sınıf içi, sınıflar arası ya da okullar arası çeşitli etkinlik (proje, yarışma, vb.) düzenleyebilirler.

2. İkinci seçenek: Okullar, eğitim öğretim yılı başladığında velilere mektup yazarak öğrencilerin sınıf ve dil seviyelerine göre kapsamlı okuma etkinliği için önerdikleri dergilere abone olmalarını tavsiye edebilirler. Bu durumda verilen banka hesabına veli abone ücretini yatırır, okul, banka dekontunu getiren öğrencilerin listesini, dergi tercihleri ile birlikte İBER’e bildirir ve dergilerin her sayısı okullara gönderilir.

3. Üçüncü seçenek: İkinci seçenekte olduğu gibi, okullar velilere mektup yazarak tavsiyelerini ve hangi sınıf seviyesine hangi derginin uygun olacağını duyurur. Arzu eden veli bireysel abonelik yapabilir. Bu durumda İBER banka hesabına abonelik ücretini yatırdıktan sonra, dergi adı, iletişim bilgileri, teslimat adresini bildiren bir e-postaya dekontu ekleyerek, “dergi+okul adı” konu başlığı ile İBER’e e-posta gönderir. Bu durumda, dergiler öğrencinin adına kendi adresine gönderilir.

4. Dördüncü seçenek: Sınıf kitaplığı aboneliği.

5. Beşinci seçenek: Okul kütüphanesi aboneliği.


Dergi Aboneliği başvuru formunu buradan indirebilirsiniz